fbpx

 

Sekretesspolicy för Morbacka.se

Senast uppdaterad: 28.01.24

Välkommen till Morbacka.se. Vi är engagerade i att skydda din integritet och att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Denna sekretesspolicy beskriver hur Morbacka.se samlar in, använder och delar personuppgifter som du tillhandahåller när du använder vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss genom att använda Morbacka.se. Det kan inkludera, men är inte begränsat till:


Hur samlar vi in information?

Vi samlar in information på följande sätt: 


Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Lagring och delning av personuppgifter

Vi lagrar och använder dina personuppgifter endast för de ändamål som anges ovan och delar dem endast med auktoriserade tredje parter som hjälper oss att driva vår verksamhet och förbättra våra tjänster. Vi kan också lämna ut information om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Genom cookies får Morbacka.se tillgång till statistik och information som hjälper oss att förbättra användarupplevelsen och analysera webbplatsens prestanda. Läs mer här om vår cookiepolicy.

Minderårig

Vår tjänst är inte avsedd för eller riktad till minderåriga under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har lämnat ut personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på här.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Morbacka.se, och det är ditt ansvar att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller bekymmer angående vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss här.

 

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå