fbpx

Mer om Yinyoga

"Släpp taget" med Yinyoga

Yinyoga är en form av yoga som fokuserar på att sträcka ut och öppna upp kroppen genom att hålla positionerna under en längre tid, oftast 3-5 minuter.  Det är en stillsam, meditativ, återhämtande och terapeutisk form av yoga där vi gör nästan alla positioner liggandes eller sittandes på mattan. Det syftar till att uppnå rörlighet och flexibilitet i kroppen, men också att stilla sinnet för att kunna vara mer här och nu.

Med hjälp av andning, medveten närvaro och att öva på att ”släppa taget” når vi djupare in i kroppen. Vi kommer åt bindväven, skelettet, muskler, nervsystemet och våra inre organ för att lösa upp spänningar och blockeringar.

Yinyoga lugnar, stärker och mjukar upp stela kroppar och stressade själar!

Yogaman

Kinesisk Medicin

Yinyogan är starkt kopplad till Kinesisk medicin. Enligt Kinesisk medicin besitter vi alla människor en livskraft, som också kallas qi.

Denna livskraft flödar genom våra kroppar i energikanaler som kallas meridianer. Dessa meridianer går genom bindväven.
Yinyogan balanserar upp våra meridianer så att qi kan flöda fritt.

Yinyoga och Kinesisk medicin delar en gemensam grund i att främja kroppens naturliga helande förmågor. Inom Kinesisk medicin betraktas kroppen som en helhet där sjukdomar och besvär anses vara resultatet av obalanser i kroppens energisystem.

När vi håller positionerna under en längre tid i yinyogan frigörs blockeringar, vilket ökar flödet av energi i kroppen. På så sätt hjälper yinyogan till att balansera kroppens energisystem och främjar hälsan och välbefinnandet.

Yin & Yang

I yinyogan utövar vi mer yin än yang.
Yin betyder tillbakadragande och att vi vänder oss inåt.
Det betyder också att det går långsamt eller att vi är stilla.

I yin finns alltid en liten del yang. Yang betyder rörelse.

Vi behöver både yin och yang, men i vårt dagliga samhälle med ett allt mer hektiskt liv så behöver vi aktivt söka oss till yin.

Det är därför yinyoga har blivit så populärt.

Både lugnare och mer energi.

När vi utövar yinyoga regelbundet kommer vi att uppleva att vi både blir mer lugna och harmoniska samtidigt som vi får mer energi.

Därför att när vi yinyogar sätts det parasympatiska nervsystemet igång, det så kallade ”lugn och ro systemet”. Vi kommer till ro och det är därför en utmärkt yogaform att utöva vid stressrelaterade symptom.

Samtidigt ökar vår energinivå då vi löser upp knutar, spänningar och stagnationer i vår klistriga bindväv. Det gör att livsenergin kan flöda fritt i kroppen. Vi känner oss mer levande och friska.

Medveten närvaro och acceptans

I yinyogan tränar vi medveten närvaro och acceptans. Vi lär oss att hantera ”bra smärta” och att acceptera våra kroppar som de är. ”Om vi upplever ”dålig smärta” när vi gör yinyoga ska vi omedelbart gå ur den positionen eller prova att använda olika hjälpmedel för att stödja olika kroppsdelar i en utmanande position.

Vi lär oss att skilja på det vi kan förändra och det vi inte kan förändra.

När vi lär oss att vara mer i nuet ökar vår förmåga att behålla lugnet och att tänka klart när vi möter hinder, upplever stress eller stöter på problem i vardagen.

Vem kan utöva yinyoga?

Alla kan utöva yinyoga, oavsett ålder och vilka fysiska förutsättningar du har.
I yinyogan anpassar vi rörelserna utefter din förmåga och kropp.

Du behöver inte hitta ”den perfekta” positionen, då vi alla har olika kroppar och förutsättningar. Du lyssnar på din kropp och anpassar rörelsen efter din egna unika kropp.

Vi lämnar alla tankar kring prestation utanför yogasalen.

Vi använder oss av olika ”props” (hjälpmedel och redskap) för att uppleva full komfort i de positioner som kan kännas lite utmanande. På så sätt hjälper vi oss själva, kroppen och musklerna att slappna av så mycket som möjligt.

Yinyoga passar alla men är extra bra för dig som har:

 • Sömnbesvär
 • Smärta i kroppen
 • Inflammatoriska processer
 • Stress
 • prestationsångest
 • en oro

 

 • stelhet
 • koncentrationssvårigheter
 • ryggproblem
 • knäproblem
 • nackproblem

Yinyoga är också ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet som löpning, styrekträning och andra mer dynamiska yogastilar.
Det passar även bra att göra yinyoga under en läkningsprocess för idrottsskador.

YINYOGA FYLLER HELA DIG MED FÄRSK NY ENERGI OCH LUGNAR DITT SINNE!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå