fbpx

Inspiration

Anknytningsteorin

En del människor har lätt för att leva i nära relationer, andra har det inte. Vad vi har för anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen. När vi var små barn lärde vi oss att relatera till vår närmaste omgivning på ett visst sätt för att få så mycket närhet som möjligt.

Det här beteendet kan bli ett till ett besvärligt mönster i nära relationer. Men det går att göra något åt det. Det går att förändra.

Du kan ha en trygg eller otrygg anknytning.

Anknytningsteorin skapades av John Bowlby på 1950-talet. Han forskade på hur små barn reagerade i olika situationer gentemot sina vårdnadshavare. Det finns två olika grupper av anknytning – trygg eller otrygg, där otrygg delas in i tre olika grupper: undvikande, ambivalent och desorganiserad.

När du är cirka ett år gammal så har du redan utvecklat en färdig relationsmodell. Din anknytning kan säga ganska mycket om hur du fungerar i dina kärleksrelationer.

Kärlek

Trygg anknytning

När du var barn så litade du på att föräldern (eller den som huvudsakligen tog hand om dig) fanns där och försökte hjälpa dig i svåra eller skrämmande situationer. Som vuxen har du lätt för att komma nära andra människor, men du trivs också bra i eget sällskap. Du associerar relationer med trygghet och närhet. Du har lätt för att fungera i långvariga relationer.

När vi klarar av att vara nära och är säkra på att vi kan ty oss till vår partner, då är vi också bättre på att söka stöd och även på att ge stöd. När vi känner oss trygga i en relation då har vi lättare att hantera när vår partner sårar oss. Det är ofrånkomligt att vi sårar varandra ibland i nära relationer.

Med en trygg anknytning är vi mindre benägna att bli aggressivt fientliga när vi blir rasande på vår partner. Det finns ett intresse av att lösa konflikten och att återknyta kontakten med sin partner. Trygg samhörighet med en partner ger personlig styrka. Vi tycker bättre om oss själva och förstår oss själva bättre. Ju mer vi vet att vi kan söka stöd hos vår partner, desto mer åtskilda och självständiga kan vi vara.

Hålla handen

Otrygg Undvikande

När du var barn förväntade du dig att bli avvisad och bortstött när du behövde hjälp. Därför lärde du dig att tidigt inte söka närhet och stöd, utan att klara dig själv. Du tänkte dig fram till svar snarare än att du kände efter.

Som vuxen är du ofta omtyckt och fungerar bra i mer ytliga relationer. I nära relationer håller du gärna distans och kan vara svåra att komma inpå livet. Du drar dig ofta undan när du upplever krav på närhet.

Otrygg Ambivalent

När du var barn så blev du ibland omhändertagen, ibland avvisad, när du sökte hjälp och tröst. Osäkerheten gjorde att du kände separationsångest och rädsla. Du var i stor utsträckning känslostyrd.

Som vuxen uppfattas du som en kreativ person, som har nära till dina känslor. I nära relationer skrämmer du ibland iväg människor med din starka önskan om närhet. Det kan även vara så att du är så rädd för att bli övergivna att du i stället undviker nära relationer.

Otrygg desorganiserad

Det mest ovanliga anknytningsmönster utvecklas ofta hos dig som växt upp med fysisk eller psykisk misshandel. Du kanske även hade en förälder som hade svårt att tolka dina signaler på rätt sätt. De kanske blev arga eller stängde av när du behövde tröst. I stället för att kunna knyt an, kanske du upplevde föräldern som skrämmande.

I vuxen ålder leder detta till särskilt svåra relationsstörningar, där du kanske misstror, letar fel hos din partner eller ser dig själv som ovärdig kärlek. Om du vill ha hjälp med att bryta detta mönster finns ett stort behov av professionell hjälp. Vi rekommenderar därför dig att kontakta en psykolog.

Det finns även en bok du kan läsa som en första hjälp för att försöka förstå. Den boken heter Den Mörka Hemligheten

Det går att bryta eller ändra din anknytning

Det går att bryta gamla mönster och utveckla en tryggare anknytning. Det kan även vara så att vi växlar mellan de olika anknytningarna beroende på vilken relation vi är.

Den viktiga anknytningspersonen

Om ett barn ska överleva och utvecklas så måste det finnas någon i dess närhet som kan ta hand om det när det skriker. Barn behöver förutom beröring och närhet även att föräldern är tillgänglig, lyhörd och engagerad. Samma sak gäller ett barns utforskande av omvärlden, det kräver att personer i dess närhet tillåter och hjälper barnet att utforska!

Tolka signaler

Det goda föräldraskapet ställer alltså krav på föräldern. Denne måste uppmärksamma barnets signaler, tolka dem utifrån situationen och även besvara dem på ett betryggande sätt. För att lyckas med detta behöver man sätta sig in i barnets behov och kunna reflektera över vad som är det bästa för barnet i just denna situation.

Det här är verkligen inte alltid så lätt som det låter, men är nödvändigt för att skapa trygg anknytning hos barn som leder till trygga relationer, både som barn och senare även som vuxna.

Forskning och studier

Att den tidiga anknytningen har en påverkan på våra liv håller de flesta forskare med om, men att bevisa detta forskningsmässigt är svårt. Orsaken till det är att människor upplever genom sina liv många olika miljöer och händelser. Det är därför svårt att veta vad det är från just anknytningen som påverkar individens utveckling.

Men flera studier har ändå gjorts och alla visar på liknande resultat.

Studie i Minnesota

I en studie utförd i Minnesota följde man 270 barn och familjer och efter 35 års tid konstaterade man att barn som haft ett tryggt anknytningsmönster under sin uppväxt senare hade lättare för att reglera sina känslor och hantera tillfälliga motgångar.

Dessa barn hade också bättre kontakt med jämnåriga under skoltiden och lättare för att klara av att hantera och skapa djupa relationer till andra vuxna senare i livet.

John Bowlbys test

Bowlbys anknytningsteori är en teori inom psykologin som handlar om människans behov av anknytning och trygghet. Bowlby utvecklade ett test för att undersöka anknytningen mellan barn och dess förälder/vårdnadshavare eller anknytningsperson.

Testet kallas främmandesituationen

Främmandesituationen är ett sätt att bedöma vilket anknytningsmönster ett litet barn har. Det går till så att barnet och föräldern (eller annan primör anknytningsperson) kommer till en främmande miljö. I miljön finns leksaker som är tänkta att väcka ett utforskande beteende hos barnet. Barnet vistas i miljön i ungefär 20 minuter. Under denna tid utsätts barnet för två separationer om cirka tre minuter från sin förälder. Första separationen lämnas barnet med en annan vuxen och andra gången lämnas barnet helt ensamt. Separationerna aktiverar barnets anknytningssystem eftersom det signalerar fara att bli lämnad av föräldern. Utifrån barnets beteende i denna situation bedöms anknytningen.

Trygg anknytning i testet

Barn med trygg anknytning blir ledsna när föräldern går, men låter sig tröstas när föräldern återvänder och fortsätter därefter att utforska miljön. Teorin säger att dessa barn har föräldrar som är lyhörda för barnets signaler och som är känslomässigt tillgängliga.

De tryggt anknutna barnen vet att föräldern normalt svarar an på de behov som uttrycks. Cirka 60% har trygg anknytning.

Otrygg-undvikande anknytning i testet

De barn som i främmandesituationen ägnar sig åt att undersöka leksakerna utan att reagera på att föräldern försvinner, bedöms ha en otrygg-undvikande anknytning. De är heller inte intresserade av kontakt med föräldern när den kommer tillbaka in i rummet.

Enligt teorin har dessa barn, föräldrar som avvisat sina barns behov. Föräldrarna har också varit dåliga på att ge fysisk kontakt och har dragit sig undan om barnet har visat ledsamhet. Barnet har lärt sig att en önskan om närhet har bestraffats med att föräldern försvinner. Cirka 20% anses ha den här anknytningen.

Ambivalent anknytning i testet

Dessa barn blir ledsna när föräldern försvinner, men låter sig ändå inte tröstas när föräldern kommer tillbaka. Teorin förklarar detta med att föräldern är inte riktigt närvarande även om de är fysiskt på plats. De svarar på barnets behov på ett oförutsägbart sätt och är bara tillgängliga ibland.

Barnet behöver ha sitt anknytningssystem ständigt påkopplat, eftersom samspelet mellan förälder och barn inte utgår från barnets behov. Cirka 15 % har denna anknytning.

Desorganiserad anknytning i testet

Barn som har en desorganiserad anknytning växlar mellan att närma sig sin förälder och att undvika denne. De kan till exempel närma sig sin anknytningsperson med öppna armar för att sedan tvärt backa undan. De kan plötsligt frysa alla rörelser och stå blickstilla eller falla till marken och bli liggande där med ett frånvarande ansiktsuttryck.

Teorin förklarar anknytningsmönstret med att föräldrarna möter barnet på ett skrämmande sätt på grund av till exempel obearbetade trauman. Barnet vill närma sig sin förälder, samtidigt som det vill undvika den förälder som skrämmer. Exempel på föräldrabeteenden som antas ha en koppling till desorganiserad anknytning är att de är oförklarligt hotfulla, skrämmande, avstängda eller undergivna. utöver dessa beteenden kan föräldern vara mycket lyhörd och inkännande. Till skillnad från övriga anknytningsmönster har desorganiserad anknytning en tydlig koppling till psykisk ohälsa. Cirka 5% har en desorganiserad anknytning.

Våga välja att må bra

Om du känner ett uns av hopplöshet när du läser de här texterna så ska du veta att det går att ändra sin anknytning. Det går att skapa ett lugn och harmoni, både inom dig själv, men också inom relationen. Vi jobbar med detta dagligen och har sett så många par hitta tillbaka till varandra och få uppleva den där härliga känslan av att vara i en ”trygg hamn”.

Ibland är det även så att en relation behöver lösas upp och det kan vara det bästa för er just nu.
Det finns inga rätt och fel. Alla är unika individer med unika behov.

Våga be om hjälp

 • Vi finns här som hjälp och stöd för dig och din partner.
 • Ni kanske vill ha hjälp att hitta tillbaka till varandra.
 • Eller så kanske ni är på väg att avsluta er relation och behöver stöd i den processen.
 • Ni kan alltid höra av er till oss för stöd i er utveckling och resa.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för frågor och bokningar.

Kärlekens fem språk

Kärlekens språk enligt Gary Chapman.

Chapman menar att liksom människor är olika, är också sätten att kommunicera kärlek till varandra olika. Vi behöver lära oss tala varandras kärleksspråk. Och framför allt behöver vi ta reda på vad din älskades kärleksspråk är. Vad uppskattar din partner?

Det är inte konstigt att det blir tokigt när vi ger det vi själva tycker om till vår partner. Det kanske inte alls är det som vår partner uppskattar mest.

Många kan ha svårt att veta vilket kärleksspråk de uppskattar mest. Det kan vara så att man vill ha kärlek utifrån alla kärleksspråken, men oftast har man kanske två som man uppskattar mer än andra. Det kan också vara så att något kärleksspråk kanske är mindre viktigt än de andra, men att man ändå uppskattar det.

Ni får testa er fram och se hur ni värderar de olika kärleksspråken, och kommunicera med er partner hur och vilka kärleksspråk ni ska testa.

Ord som bekräftar

Om du känner dig mer älskad när du får fina komplimanger eller bekräftande ord från din partner, då är det här ett viktigt kärleksspråk för dig. Du kanske uppskattar och blir jätteglad om din partner säger att du är snygg. Eller det kanske är superviktigt för dig att din partner säger ”Jag älskar dig”.

Tid tillsammans

Om du uppskattar när din partner avsätter tid för er och att det oftast är bara ni två tillsammans då är det här det kärleksspråk som är viktigast för dig. Du kanske helst vill göra saker med din partner, umgås med din partner, och att din partner ska ha fokus på dig när ni umgås.

Gåvor

Om du uppskattar gåvor och presenter mer än något annat så är det här ditt kärleksspråk. Gåvor och presenter kan vara blommor, eller någon genomtänkt present som du får av din älskade. För vissa kan det här vara superviktigt, för andra mindre viktigt. Fundera på hur viktigt det är för dig att få gåvor.

Tjänster

Du känner dig som mest älskad när din partner gör något för dig. Det kan vara att du får hjälp med ett projekt i hemmet, eller att du får fotmassage av din partner. Det kan vara att när du ber om något så vill du ha hjälp med det, att din partner gör saker för dig.

Fysisk beröring

Du har behov av att vara fysiskt nära. För att känna dig älskad behöver du hålla handen och kramas ofta.
Stort lycka till med era Kärleksspråk!

Medberoende

Hur kan man veta om man är medberoende och vad är ens medberoende?

Här är några tecken på att du kan vara medberoende:

 • Om du känner att du inte står på egna ben, utan är beroende av en partner.
 • Om du anpassar dig och oftast gör som din partner vill.
 • Om du gärna vill påpeka hur din partner borde göra eller inte göra.
 • Du tror att du vet bäst – och har rätt.
 • Tar hand om allt och fixar åt alla andra – sådant som de borde kunna göra själva.
 • Oroar dig för hur andra ska klara sig.
 • Att du reagerar i stället för att agera.
Stillhet

Känner du igen dig?

Om du känner igen dig i några av dessa påståenden då är du sannolikt medberoende. Det finns hjälp att få och det går att ta sig ur. Vi kan lova att det är en fantastisk känsla och frihet att leva i en relation utan medberoendeproblematik!

Välkomna att höra av er hur ni kan få hjälp att komma vidare i er relation! 

Vi ser fram emot att höra ifrån er.

Med Kärlek, Camilla och Martin

Olika överlevnadsstrategier

Olika egenskaper eller beteenden som vi kallar Överlevnadsstrategier grundar sig oftast i någon form av otrygghet, osäkerhet eller andra typer av rädslor.

Exempel på olika överlevnadsstrategier

Överlevnadsstrategier som är ganska omysiga:

 • När man är överkänslig för kritik.
 • Någon som är konflikträdd.
 • Att vara dömande.
 • Negativt eller har hetsigt humör.
 • När man går till attack och försvar.
 • Blir sur och drar sig undan.
 • Förminska sig själv och vara till lags.
 • Att alltid vilja ha saker på sitt sätt.
 • Någon som ofta känner sig missförstådd eller orättvist behandlad.

Hur man kan ta sig ur och samtidigt må bättre!

Du kan ta dig ur detta enormt otrevliga beteende genom att börja känna dig trygg! Hur gör man det då?

Ett första steg kan vara att tydligt uttrycka sina behov, och att möta en kärleksfull partner där man kan få sina behov uppfyllda! Det är verkligen inte en enkelt sak att genomföra för alla, men med rätt verktyg så går det absolut att skapa en trygg relation, där man kan uttrycka sina behov, till en kärleksfull partner och få dem tillgodosedda!

Det kan krävas en del arbete men vi kan intyga att det är så värt det! Vi har sett det hända så många gånger och det är lika vackert varje gång! Alla är värda att må bra och att känna sig trygg i en relation!

Med Kärlek, Camilla och Martin.

Boka Kurs, samtal eller privat Workshop nu!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå