fbpx

Coaching

Coaching som vägledande samtal

Alla kan ha nytta av att bli coachade ibland. Du kanske har en önskan eller ett behov av att utforska din egen identitet, självförverkligande eller några existentiella frågor.

Skapa en meningsfull livsstil med coaching som fokuserar på hela dig

Fokusera på helheten – kropp, sinne och själ. Vi erbjuder stöd och vägledning för att hjälpa dig att skapa en balanserad och meningsfull livsstil. Genom att integrera alla områden i ditt liv kan du uppnå en hållbar hälsa och välbefinnande på alla nivåer. Låt oss hjälpa dig att upptäcka din fulla potential och leva ett liv i harmoni och glädje

Du har alla svar inom dig

Dina mål och intressen står i centrum samt att du har alla svar inom dig. Genom coachingen blir du utmanad med olika frågeställningar. Du får även stöd med att hitta alla svar, och våga förverkliga dem.

Du behöver göra en hel del fotarbete själv. Det räcker inte med att du vill ha hjälp. Vi finns här för att vägleda, guida och stötta, men det är du som gör jobbet som tar dig framåt i rätt riktning. Vi hjälper dig att öppna ögonen, så att du kan se klart och upptäcka vad du behöver och vill jobba med.

Vägen till stärkt självkänsla

Ge dig själv gåvan av självkärlek och självacceptans. Vår coaching fokuserar på att stärka din självkänsla och ditt självförtroende och hjälpa dig att omfamna din sanna identitet. Genom att utmana negativa tankemönster och bygga upp positiva självbilder kan du börja leva ett liv fyllt med kärlek och självrespekt.

Hitta din inre balans med medveten närvaro 

Upptäck kraften i nuet med vår mindfulness-coaching. Genom medveten närvaro och övningar för att hantera stress och ångest kan du skapa lugn och harmoni i ditt liv. Lär dig att släppa taget om bekymmer och fokusera på det som verkligen betyder något för dig.

Vad är du missnöjd med och vad vill du förändra?

Ta steget mot förändring och självförverkligande genom att identifiera vad som hindrar dig från att leva ditt bästa liv. Med vår coachings hjälp kan du utforska dina mål och önskningar, och skapa en handlingsplan för att uppnå dem. Låt oss tillsammans ta itu med hinder och skapa möjligheter för personlig utveckling och ett Välmående liv.

Vill du bli coachad till ett friare liv?

Exempel på frågeställningar som ingår i vår coaching:

 • Vem är jag?
 • Vad vill jag?
 • Vad längtar jag efter?
 • Vad drömmer jag om?
 • Vad mår jag bra av?
 • Vad betyder lycka för mig?
 • Hur kan jag leva mer fritt?
 • Vad vill jag ha mer av i mitt liv?
 • Hur kan jag prioritera mig själv?
 • Vad vill jag ha mindre av i mitt liv?
 • Hur kan jag leva ett meningsfullt liv?
 • Hur skapar jag balans i mitt liv?
 • Hur kan jag lyssna bättre på mig själv?

 

Det här är några av de frågeställningar som du kan få hjälp med att utforska och ta reda på dina svar med hjälp av guidning från oss. Mellan varje coachingtillfälle kommer du även att få olika övningar och uppgifter att göra hemma.

Hur går coachingen till?

Vi träffas på videosamtal via zoom eller fysiskt på plats i Mörbacka. Vi börjar med var du befinner dig i livet just nu och vad du vill förändra. Hur vill du att ditt framtida liv ska se ut?

Vi lägger tillsammans upp vilka delar du behöver jobba med och hur du ska arbeta med dem. Tillsammans hittar vi och sätter upp mål för vad du vill uppnå med coachingen och du får stöd och hjälp av mig att nå dit.

För att nå bra varaktigt resultat går vi långsamt fram. Det tar tid att göra grundläggande förändringar i sättet att leva. Du får uppgifter att jobba med på egen hand mellan träffarna. Uppgifterna och träningen på egen hand kombineras med samtal och övningar. Jag coachar dig framåt samtidigt som vi utgår från dina behov.

Coaching passar jättebra om du har fastnat i negativa mönster som du önskar bryta. Du kommer att få tillgång till användbara verktyg som du kan använda i vardagen. Du får hjälp att gå från tanke till handling.

Boka samtal

Samtalen är 60 minuter och sker via zoom eller på plats i Mörbacka. Investering: 1,200 kronor

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå