Coaching

Coaching som vägledande samtal

Alla kan ha nytta av att bli coachade ibland. Du kanske har en önskan eller ett behov av att utforska din egen identitet, självförverkligande eller några existentiella frågor. Vår coaching bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela dig och hela din livssituation. Du kommer att kunna frigöra hela din potential för att kunna nå de mål och det liv du önskar.

Du har alla svar inom dig

Dina mål och intressen står i centrum samt att du har alla svar inom dig. Genom coachingen blir du utmanad med olika frågeställningar. Du får även stöd med att hitta alla svar, och våga förverkliga dem.

Du behöver göra en hel del fotarbete själv. Det räcker inte med att du vill ha hjälp. Vi finns här för att vägleda, guida och stötta, men det är du som gör jobbet som tar dig framåt i rätt riktning. Vi hjälper dig att öppna ögonen, så att du kan se klart och upptäcka vad du behöver och vill jobba med.

Parrelationscoaching för att stärka och utveckla er relation

Coaching för par är utvecklat för att stärka er parrelation och hur ni fokuserar på framtiden. Parcoaching kan hjälpa er som par att förstå varandras beteende bättre. Under samtalen fokuserar vi på det som behöver utvecklas i relationen. 

Kanske behöver ni förbättra kommunikationen mellan er, som i sin tur leder till en starkare relation. Framtiden och utvecklandet av relationen är det vi kommer att lägga fokus på. 

Vad är ni missnöjda med och vad vill ni förändra och lyckas med?

I stället för missförstånd och konflikt kommer vi att fokusera på kommunikation och konstruktiv dialog. Det leder till att ni kommer att få större kännedom om varandra.

Det finns inga konflikter eller bråk som inte kan leda till utveckling och något positivt. I stället för ständiga missförstånd kommer ni att kunna bygga upp gemensamma drömmar och mål för er relation, och även för er som enskilda individer.

Att lösa och bearbeta konflikter i en parrelation kan vara svårt. I våra samtal kommer vi fokusera mycket på sanning och respekt. Det leder till att ni växer tillsammans och får en fördjupad relation som vilar på kärlek och förståelse.

De utmaningar som ni kan ställs inför under Parrelationscoaching är att tydligt förmedla vad ni tycker och vill, samtidigt som ni ska möta er partners vilja utan att attackera eller gå i försvarsställning.

Vill du bli coachad till ett friare liv?

Exempel på frågeställningar som ingår i vår coaching:

 • Vem är jag?
 • Vad vill jag?
 • Vad längtar jag efter?
 • Vad drömmer jag om?
 • Vad mår jag bra av?
 • Vad betyder lycka för mig?
 • Hur kan jag leva mer fritt?
 • Vad vill jag ha mer av i mitt liv?
 • Hur kan jag prioritera mig själv?
 • Vad vill jag ha mindre av i mitt liv?
 • Hur kan jag leva ett meningsfullt liv?
 • Hur skapar jag balans i mitt liv?
 • Hur kan jag lyssna bättre på mig själv?

 

Det här är några av de frågeställningar som du kan få hjälp med att utforska och ta reda på dina svar med hjälp av guidning från oss. Mellan varje coachingtillfälle kommer du även att få olika övningar och uppgifter att göra hemma.

Hur går parcoachingen till?

Vi träffas via videosamtal på zoom eller fysiskt på plats i Mörbacka. Vi börjar med var ni befinner er i relationen just nu och vad ni vill förändra. Hur ska er gemensamma framtida relation se ut? Vi lägger gemensamt upp vilka delar ni behöver jobba med och hur vi ska arbeta med dem. Ni sätter upp era mål för vad ni vill uppnå med coachingen och ni får stöd och hjälp av oss att nå dit.

För att nå bra varaktigt resultat går vi långsamt fram. Det tar tid att göra grundläggande förändringar i sättet att umgås. Ni får uppgifter att jobba med på egen hand mellan träffarna. Uppgifterna och träningen på egen hand kombineras med samtal och övningar. Vi utgår från era behov och coachar er framåt.

Parrelationscoaching fungerar jättebra om ni har fastnat i negativa mönster som stör relationen. Ni får tillgång till relationsstärkande verktyg. Ni får hjälp att gå från tanke till handling.

Passar utmärkt för att fördjupa er parrelation.
Ni kan även få vägledning om relationen är på väg att avslutas.

Boka samtal

Samtalen är 60 minuter och sker via zoom eller på plats i Mörbacka. Investering: 1,200 kronor

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå